DAGMI s.r.o "Kvalitné a komplexné účtovné služby v súlade s platnou legislatívou a s individuálnym, klientsky orientovaným prístupom." Spoločnosť DAGMI s.r.o.  poskytuje služby predovšetkým z oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva a ekonomického poradenstva pre malých a stredných podnikateľov. Služby sú poskytované dodávateľským spôsobom na zmluvnom základe s maximálnym prispôsobením sa potrebám klienta. Našou snahou je porozumieť podnikateľským aktivitám zmluvných klientov tak, aby sme im poskytli efektívne riešenie v oblasti akou je účtovníctvo a zabezpečili im širší priestor pre samotné podnikateľské aktivity. Hlavným cieľom pri poskytovaní služieb je vybudovať s klientom dlhodobý vzťah založený na kvalitnej spolupráci a vzájomnej dôvere. Neoddeliteľnou súčasťou poskytovaných účtovných služieb pre klientov je ekonomické poradenstvo. © DAGMI s.r.o. - 2020