Cenová ponuka


Pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať a uveďte prosím:

  • forma podnikania
  • platiteľ DPH (švrťročný, mesačný) / neplatiteľ DPH
  • ročný obrat
  • približný počet odberateľských faktúr za mesiac
  • približný počet dodávateľských faktúr za mesiac
  • približný počet pokladničných dokladov za mesiac
  • počet bankových účtov, počet položiek v bankovom účte mesačne
  • počet odpisovaného majetku
  • počet spracovávaných miezd.